Na úvod o mne a mojej technike

Fotografovanie mi dáva slobodu, ktorej sa často nevedomky vzdávame výmenou sa pohodlný systém.